Đó là thằng bé mà tôi vẫn yêu…

I love my heodang Seung Gi xD~
I love my Smile Boy <3
I love my Ballad Prince

Advertisements