cre: http://lsgairenint.tumblr.com/ 

Đây là lí do mà Seung Gi sang Thái Lan lần trước á đó xD~ để thực hiện shoot hình này xD~

Advertisements