http://lsgairenint.tumblr.com/


cái tấm cuối nhìn khác gì một đứa trẻ con đang chơi đùa không cơ chứ :-s
thật sự là quá sức chịu đựng của tôi rồi nha. Thằng bé mà cứ thế là tôi muốn lăn quay ra mà chết đó.
oh my smile boy :”>
Advertisements