DVD Concert sẽ được phát hành, vì vậy Hook ( công ty quản lý của Seung Gi ) và Daum Café ( fansite chính thức tại Hàn Quốc ) đề nghị không chia sẻ bất cứ thứ gì liên quan đến concert ^^

 


Advertisements