Ở hạng mục digital music bonsang ,Seung Gi hiện nay ở vị trí thứ nhất. Theo như lần trước tớ kiểm tra thì Seung Gi đứng vị trí thứ hai. ^^ Korean Airens thật tuyệt vời >:d<

Ở hạng mục popularity award, Seung Gi vị trí thứ 7. Tuy nhiên theo kết quả lần  trước tớ kiểm tra, thì Seung Gi đứng vị trí thứ 8. Korean Airens có vẻ như đang cố gắng hết sức xD~

 

Mọi người có thể tiếp tục vote cho đến 6 tháng 12 vì vậy cố lên K-Airens !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <3

 

Photos credit:  http://lsgairenint.tumblr.com/

Advertisements