credit: http://tryp96.wordpress.com/

Vtrans by kemsmile @ wordpress.com

Cuộc khảo sát này được quản lí bởi Eduwill từ ngày 12 tháng 11 đến 21 tháng 11, và khoảng 1000 đã tham gia.

SeungGi thật sự thống trị cuộc khảo sát. Anh ấy đạt 71.3% (734) các phiếu bầu! :D

Kim Tae Hee ở vị trí thứ  nhất của nghệ sĩ nữ với 54.8% phiếu bầu.

Advertisements