eng translation credit SL at Msia Airen FB based on chinese translation from baidu tieba

Vtrans by kemsmile @ wordpress.com

I hope everyone will understand and follow the rules FROM NOW ON.

 

Trong thời gian chuẩn bị đặt vé của concert và  trong giai đoạn trước khi bắt đầu concert, tất cả mọi người được đã được đề nghị không chụp ảnh, quay phim và thu âm trong buổi concert để bảo đảm rằng buổi biểu diễn có thể tiến hành một cách trôi chảy.

。。。。。。

 

Mặc dù vậy, rất nhiều hình ảnh và video không biết vì sao được post lên rất nhiều site khác nhau sau buổi concert. Thông tin trong buổi concert trở thành một vấn đề khó giải quyết.

Sự cố gắng của nghệ sĩ, đội kế hoạch, nhà sản xuất và các nhân viên khác là tài sản quý giá, chúng nên được bảo vệ.

“Lee Seung Gi 2010 Hope Concert” là kết quả dành cho sự chăm chỉ của Lee Seung Gi và rất nhiều người khác. Không đề cập đến những việc làm trên có vi phạm luật hay không. Để tiếp tục được thưởng thức màn trình diễn vứi độ phân giải cao, chúng ta là fan nên là những người đầu tiên làm theo luật. Chúng ta nên là những người bảo vệ thứ mà chúng ta nghĩ chúng ta nên làm, chúng ta muốn bảo vệ.

“Lee Seung Gi 2010 Hope Concert” chắc chăn sẽ có bản DVD vì vậy chia sẻ những clip, hình ảnh và bản thu âm không chính thức và không được chấp nhận là điều CẤM KỊ

Advertisements