source:   http://tryp96.wordpress.com/

Vtrans by kemsmile @ wordpress.com

 

 

Đây là cuộc khảo sát được quản lí trên http://www.ezday.co.kr. Tất cả những người tham gia đề là phụ nữ, và không ngạc  nhiên, Seung Gi dành vị trí thứ nhất với 47.4% phiếu bầu.

Advertisements