eng translation credit lsgairenint based on chinese translation from yaoyao at china cafe

Vtrans by kemsmile @ wordpress.com

 

 

Giải thưởng âm nhạc Melon 2010 với top 10 người chiến thắng (SND, 2AM, 2PM, 2NE1, TARA, CN BLUE, IU, LEE SEUNG GI, DCDOC, 4MEN), những người mà được bầu chọn tại website của Melon sẽ xuất hiện cùng nhau trên sân khấu.

2010 Giải thưởng Melon sẽ được chiếu vào ngày 15 tháng 12 luc 7h trên MELON.COM,MBCdrama net, MBC every1 ,afreecaTV ,comedyTV .

Kết quả bầu chọn hiện tại của Melon :( vị trí của uri Seung Gi )

GIẢI THƯỞNG NGHỆ SĨ : NO 5

GIẢI THƯỞNG BÀI HÁT HAY NHẤT : NO 4

GIẢI THƯỞNG DÀNH CHO OST : NO 2

Ngày vote cuối cùng là vào 14 tháng 12.

Người chiến thắng sẽ được quyết đựng bởi sự kết hợp của phiếu bầu (20%) và số doanh thu của album (80%)

 

Seung Gi’s interview about Melon Award Vietsub: https://kemsmile.wordpress.com/2010/12/03/vietsub-lee-seung-gi-melon-music-award/

Result of Melon Award checking:  http://www.melon.com/svc/awards/2010/vote/award_vote_seound.jsp?voteType=SO

 

 

Hwaiting Seung Gi ah~

Advertisements