Source: dclsg (  http://gall.dcinside.com/list.php?id=leeseunggi&no=152654&page=1&bbs=)

eng translation lsgairenint based on chinese translation from yaoyaoyufei at china cafe

Vtrans by kemsmile @ wordpress.com

 

Golden disc award – Tiêu chí lựa chọn Digital Music Bonsang

Số lượng sale 60%,  Vote 20% , Đánh giá của BGK 20%

Tham khảo số lượng Digital sales: MELON, DOSIRAK, SORIBADA, BUGS, CYWORLD

Lượt download chính thức trên webssite

 

 

Lee Seung Gi “Love taught me to drink”

Ngày phát hành:  19/1/2010

Ye Sung “It has to be you”

Ngày phát hành: 31/3/2010

 
kết quả số lượng sale Digital 】 chiếm 60% tỉ lệ

1, MELON (http://www.melon.com/svc/html/melonchart/chart_monthly_list.html)

– “Love taught me to drink” : Trong năm nay, bài hát có 5 tháng  trong top 100, với những vị trí 41-7-11-24-55

– “It has to be you” :  Trong năm nay, bài hát có 4 tháng trong top 100, với những vị trí 19-12-41-85

2, DOSIRAK (Http://www.dosirak.com/Ranking/f_MonthRankingList_New.asp)

– “Love taught me to drink”: Trong năm nay, bài hát có 5 tháng ở trong top 100, với những vị trí 32-7-19-34-96

– “It has to be you”:Trong năm nay, bài hát có 3 tháng ở trong top 100 với những vị trí 3-28-47

3, SORIBADA (Http://www.soribada.com/ # / Music / Chart /? Ptype = Total)

Vì trang web đang được tổ chức lại, nên thông tin/dữ liệt trước tháng 6 năm 2010 không còn.

4, BUGS(Http://music.bugs.co.kr/)

Vì website cung cấp số liệu theo tháng, vì vậy dưới đây là số liệu theo tuần.

– “Love taught me to drink”: tổng cộng 14 tuần ( trong top 100) (Trng bình: 36)
(38-5-8-13-12-16-21-28-34-39-43-66-84)


– “It has to be you”: tổng cộng 14 tuần (trong top 100) (Trung bình: 42)
(97-12-12-10-15-16-26-40-39-43-53-65-81-89)

5, CYWORLD (Http://music.cyworld.com/chart/chart_honor_song_list.asp)


– Love taught me to drink-no 585
– It has to be you-no 371

 

Cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng, trên số liệu bình chọn, Seung Gi chỉ kém Yesung 0.5%. 3 trong số 5 music chart website lớn, Seung Gi có kết quả cao hơn.

Có thể tìm hiểu nhiều hơn ở bài post trước của tớ: https://kemsmile.wordpress.com/2010/12/11/this-is-the-fact-lets-face-it/

 

Advertisements