cre:  http://lsgairenint.tumblr.com/

Actors ranking-No 1 Uri Lee Seung Gi ^^

Variety shows : No 1 – 1n2d

Drama : No 3- MGIG (trong topp 5 đều là long drama chỉ trừ  MGIG là mini drama ^^ daebak)

 

Seung Gi yah, you’re too sucessful!!! Oh u always make me suprised :P

Advertisements