Special mess for my best friend ( if you see this post at my blog, I think u will do it :P ): Happy watching! Don’t forget to tell me how u feel tomorrow at the class ^^ Because I have to go to extra class so I can’t see the the Melon. Hic. Too bad!!!!!!!!!!!!!

Tips : sử dụng internet explorer nếu như bộ duyệt tìm của bạn không hoạt động.

Kênh : MBC

Thời gian : 7 pm KST

Những link khác nhau để xem trực tiếp Melon Music Award.
Korea MBC
http://www.619.net.cn/thread-54124-1-1.html

Korea MBC(antz version)
http://www.619.net.cn/thread-54016-1-1.html

MBC channel (MMS version)
http://www.619.net.cn/thread-55007-1-1.html

MBC channel
http://www.619.net.cn/thread-54287-1-1.html

Korea MBC channel (TVAnts HD )
http://www.619.net.cn/thread-54127-1-1.html

(click vào link có màu đỏ)

http://www.619.net.cn/thread-55987-1-1.html

http://www.619.net.cn/thread-53203-1-1.html

Những link khác:
www.zueiai.com/p2p/mayi/150.html

www.krtv8.com/TV_Live/Play_4.html

www.haobangwuliu.com/51live.htm

www.friall.com/

www.livestream.com/thsutleo

www.livestream.com/lizzy

cre: http://lsgairenint.tumblr.com/

Chọn link phù hợp nhất với các bạn nha xD~

Advertisements