Engtrans by tryp96 @ http://tryp96.wordpress.com/

Vtrans by kemsmile @ wordpress.com

메리 크리스마스

메리 크리스마스~~!!2010년 크리스마스
우리 아이렌 모두모두 행복하고 따뜻한 이브와 크리스마스 되시길..!!
가족 혹은 연인, 친구들과 함께 하루 신나게 놀면서 추억만드세요~~^^

전……….일…합..니다….ㅠㅠ
제 몫까지 다 놀아주세요!!! 메리메리메리메리 크리스마스~~~~^^!!

Chúc mừng Giáng Sinh

Chúc mừng Giáng Sinh~~!! Giáng Sinh năm 2010

Một đêm Giáng Sinh, một ngày Giáng sinh thật hạnh phúc và ấm áp cho tất cả Airens của tôi..!!

Hãy tạo nên một ngày tật vui vẻ và đáng nhớ bên cạnh gia đình, người yêu hoặc bạn bè ~~^^

Tôi……….sẽ…..làm việc….ㅠㅠ

Mọi người hãy đi và chơi thay thế cho tôi!!! Chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng Giáng Sinh~~~~^^!!

Có hình ảnh Giáng Sinh của Seunggi nhưng theo quy định thì không được repost ở bất cứ đâu, nên mọi người truy cập vào trang web chính thức để ngắm nhé: www.leeseunggi.com

Seung Gi yah! Merry Chrismast <3 Hope u will always healthy and happy… Have a warm Xmas, don’t let yourself catch a clod, my beloved. You’re too busy to enjoy a real Xmas, but u know Airens will all pray and send the best wishes for u, right? Oh my beloved…sometimes u need to rest…I’m worry about u,  however. Don’t try too hard, I mean “too”, u know. U still have to try, but don’t try too much. Everyone has their own limited. Anyway, Love u so much.

By the way, 24/12 is Yoke’s birthday. How wonderful to have a birthday in that special day, right? Please send the best wishes to Yoke, for everything she has done in this year for Seunggi and all Airens around the world. It’s 12 o’clock in Malaysia now. I’m sending the best wishes to her, and hope that she will always happy! Always smile…Be strong…Everything will be ok, my dear! Hope that I can meet u someday ^^~~~

Merry Christmas all Airens and HAPPY BIRTHDAY TO YOKE <3

Advertisements