Lớp có bài kiểm tra Hoá. Cứ tạm chia lớp ra làm hai nhóm, nhóm 160 và nhóm 80. Nhóm 80 ra kết quả là 40% và 60%. Nhóm 160 ra kết quả là 20% và 80%. Cô giáo nói nhóm 160 làm đúng.

 

Cô gái trắng trẻo xinh xắn, tức tối:

 

– Bọn điên. Tao là tao đã ra 20% với 80% rồi, thế mà cuối cùng thấy nhiều đứa ra kết quả kia quá nên cũng làm theo Ai dè lại sai mất. Nghĩ lại mặt bọn nó, muốn tát cho một cái.

 

Sự khó chịu cứ khiến mặt cô gái đỏ lên, tay thì khoanh trước ngực, đi đi lại lại.

 

Đó là cô gái chuyên hoá nhưng không biết làm hoá lại đi chép bài hoá của người khác mà không biết người ta làm sai đến khi cô giáo chữa bài lại chửi đứa làm hoá hộ mình là làm sai khiến mình không được điểm cao.

 

Bài kiểm tra ấy, học sinh không giỏi hoá được 10, chuyên hoá lại chỉ có 3.

Advertisements