Vừa đọc lại “Bên nhau trọn đời” lần thứ 3, nhớ Dĩ Thâm với Mặc Sênh quá bèn đi kiếm hình 2 anh chị xD.

https://i2.wp.com/bbs.jjwxc.net/upload/201101/27/27-2ef58f4.jpg

Advertisements