Dưới đây là những bức ảnh mà tôi mới xách máy ảnh đi loăng quăng để chụp. Định làm về chủ đề mùa hạ, nhưng quả thật ở quanh trường LTT không hề có lấy một chút gì sức sống của mùa hạ cả. Nên đành thôi. Bộ ảnh không tên, mang âm hưởng mùa hạ.

Làm ơn đừng mang những bức ảnh bé nhỏ này ra khỏi chốn nhỏ xinh của tôi.

https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/IMG_1659.jpg

https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/IMG_1655.jpg

Màu bằng lăng tím thuỷ chung, vừa gợi nhớ, vừa gợi thương

https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/IMG_1598.jpg

https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/IMG_1618.jpg

Bộ sưu tập chân =)

https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/IMG_1611.jpg

https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/IMG_1615.jpg

Something cute.

https://i0.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/IMG_1568.jpgAdvertisements